+38 098 399 56 09
info@lm.org.ua
send request

Копия У партнерстві з LPS «Solidarumas» на захисті прав трудових мігрантів

Wednesday, 30 September 2020 19:03

Федерація професійних спілок України у співпраці з національними профоб'єднаннями та галузевими профспілками країн-реципієнтів української робочої сили продовжує активну роботу над запуском Міжнародної системи профспілкового захисту прав трудових мігрантів – членів профспілкового руху (МСПЗ) щодо легальних каналів працевлаштування українців на їх території з гарантування їхніх прав на ринку праці на рівні з громадянами держав працевлаштування.

 Першим кроком у цьому напрямку є підписання 21 серпня 2020 року Меморандуму про співпрацю з Литовскою профспілкою «Солідарумас» (LPS «Solidarumas»), який фіксує спільні наміри щодо:

  • протидії нелегальній міграції та трудовій експлуатації українських трудових мігрантів на території Литовської Республіки;
  • забезпечення та моніторингу гідних та безпечних умов праці, гарантій виплати заробітної плати, соціального захисту із запровадженням ефективних механізмів захисту прав та інтересів трудових мігрантів тощо.

Зазначене сторони мають намір реалізувати шляхом:

  • проведення спільних заходів по виявленню та усуненню порушень вимог, зокрема національного трудового законодавства при реалізації трудовими мігрантами права на працю;
  • виявлення системних проблем, які перешкоджають реалізації трудового потенціалу громадян України на території Литовської Республіки, та розробка комплексних заходів щодо їх вирішення;
  • проведення соціальних інформаційних кампаній для підвищення рівня обізнаності українських трудових мігрантів про їх права та обов’язки як суб’єктів зовнішньої трудової міграції в умовах пандемії коронавірусу, про ризики, пов’язані з нелегальним працевлаштуванням та з торгівлею людьми – трудовою експлуатацією.

Задля вирішення проблемних питань сторони залучатимуть представників профільних національних державних інституцій та міжнародних організацій. 

back to top

BECOME A MEMBER OF ISP

JOIN

 get an ID number

 

 

Your safety! — If you want to know about the conditions of legal employment abroad - We will inform you!

Your security! — If you have questions or got into a crisis situation — We will help you to solve your problem!

Your future! — If you return to Ukraine — We will help to effectively use your experience at home!

 

 

© 2020 International Trade Union Protection System. All rights reserved.
×

Запит з сайту

Please let us know your name.

Неверный ввод

Please let us know your email address.