+38 098 399 56 09
info@lm.org.ua
Надіслати запит

Доходи (заробітна плата), отримані трудовим мігрантом - резидентом з джерел походження за межами України, включаються до складу загального річного оподаткованого доходу, крім доходів, що не підлягають оподаткуванню в Україні відповідно до положень Податкового Кодексу України (ПКУ) чи міжнародного договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України. (п. 13.3 ст. 13 ПКУ).

Наприклад, якщо громадянин України є податковим резидентом Польщі, то заробітна плата та інші подібні винагороди, одержувані у зв'язку з роботою за наймом у Польщі, оподатковуються тільки в цій державі (ст. 15 Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Польща про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження податкових ухилень).

Обов’язковим є подання річної податкової декларації, в якій необхідно задекларувати доходи про майновий стан та доходи за наслідками звітного податкового року.

Якщо трудовий мігрант є податковим резидентом України, він зобов’язаний сплачувати до бюджету податок на доходи фізичних осіб з усіх отриманих доходів за ставкою 18 % і військовий збір – 1,5 % від доходу (ст.ст. 16ˡ, 162, 167 ПКУ).

Трудовий мігрант може зменшити суму податку на суму податків, сплачених за кордоном, за наявності чинного договору про уникнення подвійного оподаткування між Україною та відповідною іноземною державою (пп. 170.11.2 ст. 170 ПКУ).

В результаті такого заліку особа може бути фактично звільнена від сплати податку, якщо сума іноземного податку буде перевищувати суму податку в Україні.

Для отримання права на зарахування податків та зборів, сплачених за межами України, платник зобов’язаний отримати від уповноваженого державного органу іноземної країни довідку про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об’єкт оподаткування. Зазначена довідка підлягає легалізації у відповідній країні, відповідній закордонній дипломатичній установі України, якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України (п. 13.5 ст.13 ПКУ).

Сума такого зменшення має бути зазначена у річній податковій декларації (пп. 170.11.2 ст.170 ПКУ).

Граничні строки подання податкової декларації про майновий стан і доходи у 2021 році

30.04.2021 - для громадян, які зобов’язані подати декларацію (до  01 травня року, що настає за звітним).

31.12.2021 - для громадян, які мають право на податкову знижку (по 31 грудня (включно)  наступного за звітним податкового року).     

Не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду для платників податку - резидентів, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання. 

Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем  (п. 49.20 ст. 49 ПКУ).

У разі відсутності підтверджуючих документів щодо суми отриманого доходу з іноземних джерел і суми сплаченого ним податку в іноземній юрисдикції, оформлених відповідно до ст. 13 ПКУ, то згідно з п.п. 170.11.2 п. 170.11 ст. 170 ПКУ, такий платник зобов’язаний подати до контролюючого органу за своєю податковою адресою заяву про перенесення строку подання декларації до 31 грудня року, наступного за звітним.

Способи подання податкової декларації про майновий стан і доходи

Відповідно до п. 49.3 ст. 49 Податкового кодексу України податкова декларація про майновий стан і доходи подається платниками податків за місцем своєї податкової адреси в один із таких способів (за вибором):

-  особисто або уповноваженою на це особою;

- надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

Платник податку зобов’язаний здійснити таке відправлення не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації.

- засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу.

Платник податку зобов’язаний здійснити таке відправлення не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає такий граничний строк.

Нагадуємо! При направленні декларації засобами електронного зв’язку громадяни можуть скористатися електронним сервісом в «Електронному кабінеті», який передбачає часткове автоматичне заповнення декларації на підставі облікових даних платника, відомостей щодо нарахованих (виплачених) доходів, наявних в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та відомостей щодо об’єктів нерухомого (рухомого) майна.

Відповідальність

за неподання або несвоєчасне подання декларації про майновий стан і доходи передбачена відповідальність у сумі 340 грн. за кожне таке неподання або несвоєчасне подання (п.120.1 ст.120 ПКУ). За ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, передбачено накладення штрафу у розмірі 1020 грн.

Крім того, згідно з вимогами ст.164-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення за неподання або несвоєчасне подання громадянами декларацій про доходи чи включення до декларацій перекручених даних, застосовується адміністративна відповідальність, що передбачає накладення штрафу у розмірі від трьох до восьми неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 51 грн до 136 грн.).

За ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення – штраф у розмірі від п’яти до восьми неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 85 грн. до 136 грн.)

Стати учасником МСПЗ-ISP

Приєднатися

 

отримати ID-номер

 

 

Ваша безпека!  –  Якщо бажаєте дізнатися про умови легального працевлаштування за кордоном – Ми проінформуємо вас!

Ваша захищеність!  –  Якщо виникли питання або потрапили в кризову ситуацію – Ми допоможемо вирішити вашу проблему!

Ваше майбутнє!  –  Якщо повернулись в Україну – Ми допоможемо вам ефективно використати свій досвід на Батьківщині!

 

© 2020 International Trade Union Protection System. All rights reserved.
×

Запит з сайту

Введіть Ваші ПІБ

Неверный ввод

Введіть коректну електронну адресу